DOBELES VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA

Dobeles Vācu kultūras biedrība dibināta 1989. gadā, un tās biedrus galveno- kārt vieno vācu valoda un dziesma. Līdzās kopīgai dziedāšanai, dejošanai un konfesionāliem pasākumiem biedrība organizē arī dažnedažādus projektus. Kopš 90. gadu sākuma biedrībai ir aktīva sadraudzība ar Vācijas pilsētu Šmelni (Schmölln). Tiek veicināta kultūras izzi- nāšana, kā arī uzlabotas vācu valodas zināšanas.

Vadītājs:

Valters Kalvis Vitte

vkvitte@gmail.com

+37129826925

Vietnieks:

Guna Vitte

gunawi@inbox.lv

+37126018390

Sociālie tīkli: