LATVIEŠU-VĀCBALTU CENTRS DOMUS RIGENSIS

DOMUS RIGENSIS ir 1992. gadā Rīgā latviešu un vācbaltiešu dibināta biedrība, kura nodarbojas ar Rīgas un Latvijas kultūras apzināšanu Eiropas kontekstā. Tās biedrus no Latvijas, Vācijas un citām valstīm vieno interese par daudzvei- dīgajiem kultūras pārneses aspektiem, kādi starp latviešiem un vācbaltiešiem veidojušies pagātnē, tagadnē un nākotnē. Pasākumi tiek veltīti vēsturiskajai un mūsdienu mijiedarbībai starp latviešiem un vāciešiem dažādu kultūru ietekmē- tajā Rīgas pilsētā. Tā veidojas jauni personiskie kontakti, kā arī starptautiska mēroga kultūras projekti, sekmējot vācu un latviešu draudzības saites.

Vadītājs:

Dr. Vija Daukšte

[email protected]

+371 29611402 +371 67211015

Vietnieks:

Nora Rutka

Sociālie tīkli: