RĪGAS VĀCBALTU APVIENĪBA

Rīgas Vācbaltu apvienība izveidojās 1993. gadā, turpinot 1988. gadā dibinā- tās Latviešu-vācu kultūras biedrības aizsāktās tradīcijas, un tā galvenokārt apvieno Latvijas kādreizējās vācbaltiešu kopienas piederīgos un to pēctečus. Apvienības mērķis ir kopt kultūras mantojumu, dalīties atmiņās un kopīgi pa- vadīt laiku. Sadarbībā ar vācbaltiešu novadnieku biedrību jumta organizāciju Deutschbaltische Landsmannschaft tiek organizēti dažādi pasākumi un uzturēti sakari ar kādreizējiem novadniekiem. Apvienība aktīvi iesaistās Latvijas Vācu savienības, kā arī vācbaltiešu biedrības Deutsch-Baltische Gesellschaft organi- zētajos pasākumos.

Vadītājs:

Jānis Danoss

[email protected]

+371 29205208 +371 67187250

Vietnieks:

Sociālie tīkli: