LIEPĀJAS VĀCU UN LATVIEŠU TIKŠANĀS CENTRS

Pēc Darmštates draugu iniciatīvas Vācu un latviešu tikšanās centrs tika nodi- bināts 1993. gadā kā kādreizējās, 1989. gadā izveidotās Liepājas Vācu kultūras biedrības pēctecis. Mērķis bija veidot tikšanās vietu visiem, kas interesējas par vācu valodu un kultūru. Apvienības darba mērķis ir veicināt vācu valodu un kultūras tradīcijas, izpētīt vācu kultūras mantojumu Kurzemē, kā arī nodrošināt izglītojošo darbu jaunas Eiropas izpratnē, lai veicinātu tautu sapratni.

Vadītājs:

Dina Frickausa

[email protected]

+371 29347300

Vietnieks:

Taisija Hristolubova

[email protected]

+371 26588480

Sociālie tīkli: