VENTSPILS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA

Ventspils Vācu kultūras biedrība tika nodibināta 2003. gadā, un tā sadarbojas gan ar vietējiem, gan arī ar partneriem no Vācijas. Līdzās reģiona vācu vēstu- res izpētei biedrības mērķis jo īpaši ir vācu kultūras un valodas veicināšana. Īpaša loma šajā sakarā ir biedrības vokālajam ansamblim Windau, vācu valodas kursiem un tūrisma gidu pakalpojumiem vācu valodā. Katru gadu tiek rīkots koncerts Mūs vieno vācu dziesma.

Vadītājs:

Māra Kraule

[email protected]

+371 26352802

Vietnieks:

Sociālie tīkli: