LIEPĀJAS VĀCU KOPIENA ASNS

1999. gadā dibinātās kopienas Asns galvenie mērķi ir veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu radošo darbību un izpētīt vācu kultūras un garīgi vēsturisko manto- jumu. Kopiena organizē pasākumus, kas atbalsta dialogu starp Latvijā dzīvojo- šajām tautām, piemēram, folkloras un dziesmu vakarus, izstādes un priekšlasī- jumus, kā arī organizē bērnu un jauniešu ansambli. Tāpat arī tiek piedāvāti vācu valodas kursi pieaugušajiem un bērniem.

Vadītājs:

Rita Minkeviča

rminkevic@inbox.lv

+37129671910

Vietnieks:

Valija Klouza

valija.klouza@gmail.com

+37127645192

Sociālie tīkli: