Vācu biedrība Liepāja

Vadītājs:

Ieva Vera

ievavera@inbox.lv

Vietnieks:

Sociālie tīkli: