Latvijas vācu savienība

Kopš 1991. gada Latvijas Vācu savienības paspārnē darbojas dažādas vācu kul- tūras biedrības. Savienība koordinē to darbības un pārstāv tās. Latvijas Vācu savienības mērķis ir veicināt vācu kultūru un valodu, stiprināt savstarpējās attiecības starp Latviju un Vāciju, saglabāt Latvijas nacionālo minoritāšu iden- titāti un intensīvāk iesaistīt jauniešus biedrību un projektu darbā.

Vadītājs:

Ilze Garda

[email protected]

+371 29895722

Vietnieks:

Sociālie tīkli: