LVS stratēģijas plāns 2017.2020.

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA 2017.gadā izstrādāja STRATĒĢISKO PLĀNU 2017. 2020. Tas notika profesionāla eksperta (Zinta Miezaine) vadībā, īstenojot Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projektu “Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai”.

Stratēģiskais plāns 2017.-2020. gadam pieejams ŠEITRVKB stratēģija


Rīgas Vācu kultūras biedrība pastāv jau 32 gadus, un bija pienācis īstais laiks izstrādāt biedrības darbības stratēģiju! Pateicamies mūsu aktīvajiem biedriem par iesaisti un priekšlikumiem, un īpaši - ekspertei Intai Grīnbergai, kura mācēja visu "salikt pa plauktiņiem". Stratēģija izstrādāta biedrības „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un Latvijas Kultūras ministrijas līguma ,,Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā Rīgas reģionā” (Nr. 2.5.-8-36) ietvaros.

Stratēģiskais plāns 2021.-2023. gadam pieejams ŠEIT