LVS stratēģijas plāns 2017.2020.

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA 2017.gadā izstrādāja STRATĒĢISKO PLĀNU 2017. 2020. Tas notika profesionāla eksperta (Zinta Miezaine) vadībā, īstenojot Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projektu “Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai”.

Stratēģiskais plāns 2017.-2020. gadam pieejams ŠEIT